top of page
Zoeken

Heeft U een goede pandemie gehad?Een recent artikel in de Financial Times van Simon Kuper stelt dat "velen van ons een goede pandemie hebben gehad" - of tenminste degenen onder ons die niet in een ziekenhuis werken of thuisonderwijs doen. De rest van ons heeft misschien wel "het geschenk van tijd" ontvangen - minder tijd besteden aan woon-werkverkeer en meer controle hebben over hoe we onze tijd gebruiken. Kuper haalt bewijsmateriaal aan uit de Ipsos Global Happiness-enquête, waaruit bleek dat 63% van de respondenten zei gelukkig te zijn tijdens de pandemie in 2020, slechts één procentpunt lager dan in 2019.


Een van de dingen die Kuper verdoezelt, is dat hoewel de gemiddelde verandering in geluk erg klein is, er belangrijke verschillen per land zijn. Mensen in China, Maleisië, Rusland en Turkije zeiden bijvoorbeeld eerder dat ze gelukkig waren tijdens de pandemie dan in 2019. Daarentegen rapporteerden respondenten in Peru, Chili, Mexico, India en de Verenigde Staten allemaal een lager geluksniveau. tijdens de pandemie. Er is geen statisticus voor nodig om erachter te komen dat de ongelukkiger landen vaak ook zwaar leden onder de pandemie.


Dit wordt onderstreept door het feit dat het belang van gezondheid / lichamelijk welzijn in geluksniveaus het hoogst is in Turkije, Chili, Brazilië, Zuid-Afrika, Argentinië en Mexico (meer dan 90% koppelt geluksniveaus aan gezondheid). Als mensen zwaar getroffen worden door de pandemie, gaan mensen beseffen hoe goed of slecht de volksgezondheid is. De landen met betere gezondheidssystemen zullen hun lichamelijke gezondheid als minder belangrijk beschouwen, omdat ze er eerder op zullen vertrouwen dat het gezondheidssysteem hen zal redden.


In plaats van het fundamentele punt van Kuper te ondermijnen, versterken deze gegevens het juist: sommige mensen hebben het beter gedaan dan anderen tijdens de pandemie. Op wereldschaal is geluk herverdeeld tussen mensen met een hoger of lager besmettingsniveau, wat de rol van goed bestuur en overheidsinvesteringen bij het handhaven van zowel gezondheid als welzijn onderstreept. Ook op individueel niveau hebben onze banen en thuissituatie een grote impact.


Maar er zijn nog andere belangrijke factoren die het geluk tijdens de pandemie beïnvloeden, zoals de Gallup World Poll laat zien. Het niveau van interpersoonlijk vertrouwen verklaarde bijvoorbeeld veel van het verschil in sterftecijfers in COVID-19: 'Het sterftecijfer in Brazilië was bijvoorbeeld 93 per 100.000, hoger dan in Singapore, en van dit verschil zou meer dan een derde kunnen worden verklaard door de verschil in publiek vertrouwen. " Uit de gegevens blijkt dat inkomensongelijkheid, die ook verband houdt met sociaal vertrouwen, een groot deel van het verschil in sterftecijfers tussen landen verklaart. De gegevens benadrukken ook de misvatting van de retoriek over de keuze tussen gezondheid en economie. Landen met hoge sterftecijfers leden ook de grootste daling van het BBP per hoofd.

Maar zelfs in die landen die relatief succesvol de pandemie hebben doorstaan ​​en waar het subjectieve welzijn niet afnam, was er vaak een toename van het aantal mensen dat zei bezorgd of verdrietig te zijn. Dus subjectief welzijn, dat een geaggregeerde maatstaf is voor geluk, laat ons niet zien hoe mensen emotioneel reageren op de pandemie. De les voor onderzoekers (en ook politici) is dat je je indicatoren zorgvuldig moet kiezen en niet de resultaten moet uitkiezen.


Sommigen van ons hebben misschien een goede pandemie. Maar een goede pandemie wordt mogelijk gemaakt door goed openbaar beleid, overheidsinvesteringen en hogere niveaus van gelijkheid.

1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page