top of page

CREATIEVE ONTWIKKELING

Creatieve economie en placemaking

Tourism%20and%20the%20creative%20economy

TOERISME EN DE CREATIEVE ECONOMIE

Naarmate het belang van de creatieve economie toeneemt, bieden synergieën met toerisme een aanzienlijk potentieel om nieuwe producten, ervaringen en markten te ontwikkelen. Dit leidt tot een verschuiving van cultureel toerisme naar creatief toerisme op basis van ongrijpbare cultuur en hedendaagse creativiteit. Op basis van recente casestudies schetst dit rapport de mogelijkheden om toegevoegde waarde te genereren voor bestemmingen en toeristische en culturele actoren.

Crafting Leather

SCOPING-STUDIE VOOR AMBACHT EN TOERISME IN NOORD-IERLAND

Een analyse van de ambachtelijke markt en het toerisme in Noord-Ierland, met advies om de banden te verbeteren en de ambachtelijke sector te versterken.

bottom of page